Konkurs Walentynkowy Instagram


Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Sieć Salonów Meblowych Olimp Meble
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Serwis
Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
organizacją konkursu na łamach serwisu.
Warunki uczestnictwa
4. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Instagram.
5. Konkurs trwa od 13.02.2024 r. do 18.02.2024 r. do godziny 23:59.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 19.02 do godziny 17:00 pod postem konkursowym w
postaci komentarza.
7. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Instagrama znajdującym się pod adresem
https://www.instagram.com/mebleolimp?igsh=MTVibjA0bjNsN3M5cw%3D%3D&
utm_source=qr
8. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje Instagrama
Meble Olimp
Zadanie konkursowe
9. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu na pytanie: Jaki mebel kojarzy Ci się
z walentynkami i dlaczego. Odpowiedź należy zostawić w komentarzu pod postem
konkursowym.
10. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
11. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
12. Najciekawsza, najlepsza, najkreatywniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez
trzyosobową komisję w skład której wchodzą: Anna Łaszcz, Adrianna Miszczak, Natalia Golak
13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Instagram.
14. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
wypowiedziach.
15. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały
udziału w konkursie.
Nagroda
16. Nagrodą w konkursie jest komplet pościeli z kolekcji Olimp Home o wymiarach 160x200 o
wartości 179 zł.
17. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy w serwisie Instagram.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie
Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
20. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w
serwisie Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
Reklamacje
21. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@mebleolimp.pl.
22. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W
tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs Walentynkowy).
23. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
Postanowienia końcowe
24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
25. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega
regułom zawartymw/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Meble Olimp w serwisie
Instagram.
27.Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu

pixel