Konkurs Walentynkowy Facebook

 

WalentynkiPostanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Sieć Salonów Meblowych Olimp Meble
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
organizacją konkursu na łamach serwisu.
Warunki uczestnictwa
4. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.
5. Konkurs trwa od 12.02.2024 r. do 18.02.2024 r. do godziny 23:59.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 19.02 do godziny 17:00 pod postem konkursowym w
postaci komentarza.
7. Konkurs odbywa się za pośrednictwem portalu społecznościowym Facebook
znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/mebleolimp/
8. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje profil Meble
Olimp

Zadanie konkursowe
9. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu na pytanie: Jaki mebel kojarzy Ci się
z walentynkami i dlaczego. Odpowiedź należy zostawić w komentarzu pod postem
konkursowym.
10. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
11. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
12. Najciekawsza, najlepsza, najkreatywniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez
trzyosobową komisję w skład której wchodzą: Anna Łaszcz, Adrianna Miszczak, Natalia Golak
13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
14. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
wypowiedziach.
15. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały
udziału w konkursie.
Nagroda
16. Nagrodą w konkursie jest komplet pościeli z kolekcji Olimp Home o wymiarach 200x220 o
wartości 179 zł.

17. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na portalu Facebook.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie
Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
20. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w
serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
21. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@mebleolimp.pl.
22. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W
tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs Walentynkowy).
23. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
Postanowienia końcowe
24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
25. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega
regułom zawartym/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Meble Olimp w serwisie
Facebook.
27. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

pixel